ผู้ขายเดินผ่านเห็นผู้หญิงสวยนั่งแต่งกลอนอยู่เลยชวนไปแต่งที่บ้าน

ผู้ขายเดินผ่านเห็นผู้หญิงสวยนั่งแต่งกลอนอยู่เลยชวนไปแต่งที่บ้าน

Leave a Reply